Illustrasjonsbilde av forsøpling i havet

Malvik kommune har flere pågående og kommende tiltak som omhandler forurensning, avfall og miljø. Her får du en oversikt over aktuell informasjon om tiltak, lover og forskrifter og aksjoner som er med på å bevare og behandle områdende i kommunen.

Aktuelt

Strandrydding på Vikhammerløkka - 1953

Vi holder Malvik kommune ren!

Ryddeaksjon for ren strandsone og rene nærmiljø våren 2018

19. mars 2018
Illustrasjonsbilde av gammel lastebil i skogen

Nye ordninger for vrakpant

Endring i satsene fra 2018

15. januar 2018

Du får vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler og campingvogner.

Ryddeportalen til Hold Norge Rent

Ryddeportalen - Hold Norge rent

Nyttig nettsted for å holde Malvik kommune ren !

12. september 2017

Vil du rydde? Vet du om forsøplede områder? Trenger du informasjon om avfall og forsøpling?

Båtvrak i Hommelvik

"Båtaksjon 2017" - innsamling av båtvrak og eierløse båtvrak i Malvik kommune

Som lokal forurensningsmyndighet vil kommunen gjennomføre innsamling av båtvrak

05. april 2017

I samarbeid med Innherred renovasjon gjennomfører vi innsamling av båtvrak og eierløse båtvrak som et bidrag til årets strandryddedag. Innherred renovasjon tilbyr gratis innlevering og frakt til godkjent mottak.

Bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Lover og forskrifter om åpen brenning

04. april 2016

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning. I Malvik kommune er det laget en egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall av hensyn til lokal luftkvalitet og folkehelse (luftveislidelser). Forskriften gjelder all brenning som skjer utendørs.

Kunstress Hommelvik dugnad

Hommelvik IL fotball rydder og gjenvinner gummigranulater på baneanlegg

Åtte–ti tonn gummugranulat er samlet opp og kan gjenbrukes

20. mai 2015

Hommelvik IL Fotball har på dugnad fått ryddet områdene rundt baneanlegget på Øya i Hommelvik fri for gummigranulater. Gummigranulaten brukes om igjen på banene.