Aktuelt

Bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

04. april 2016

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning. I Malvik kommune er det laget en egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall av hensyn til lokal luftkvalitet og folkehelse (luftveislidelser). Forskriften gjelder all brenning som skjer utendørs.

Kunstress Hommelvik dugnad

Hommelvik IL fotball rydder og gjenvinner gummigranulater på baneanlegg

20. mai 2015

Hommelvik IL Fotball har på dugnad fått ryddet områdene rundt baneanlegget på Øya i Hommelvik fri for gummigranulater. Rundt 8-10 tonn har de samlet opp. Gummigranulaten brukes om igjen på banene.