Illustrasjonsbilde av forsøpling i havet

Malvik kommune har flere pågående og kommende tiltak som omhandler forurensning, avfall og miljø. Her får du en oversikt over aktuell informasjon om tiltak, lover og forskrifter og aksjoner som er med på å bevare og behandle områdende i kommunen.

Aktuelt

Filterkurver samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Filterkurver samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

29. august 2018

Malvik kommune monterer nå filterkurver i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat.

Bilde av bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

04. mai 2018

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning.

oljefyr

Bruker du oljefyr som oppvarming? I år er det lurt å bytte til fornybar varmekilde.

30. april 2018

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova.

Illustrasjonsbilde av gammel lastebil i skogen

Nye ordninger for vrakpant

Endring i satsene fra 2018

15. januar 2018

Du får vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler og campingvogner.

Ryddeportalen til Hold Norge Rent

Ryddeportalen - Hold Norge rent

Nyttig nettsted for å holde Malvik kommune ren !

12. september 2017

Vil du rydde? Vet du om forsøplede områder? Trenger du informasjon om avfall og forsøpling?

Båtaksjon 2017 - innsamling av båtvrak og eierløse båtvrak i Malvik kommune - hovedbilde

"Båtaksjon 2017" - innsamling av båtvrak og eierløse båtvrak i Malvik kommune

05. april 2017

I samarbeid med Innherred renovasjon gjennomfører vi innsamling av båtvrak og eierløse båtvrak som et bidrag til årets strandryddedag. Innherred renovasjon tilbyr gratis innlevering og frakt til godkjent mottak.