Høring Norges Vassdrags- og energidirektorat

Søker tillatelse til å bygge minikraftverk

Forespørsel om høring fra Norges Vassdrags- og energidirektorat

Aktieselskapet Meraker Brug søker om tillatelse til å bygge Verksfossen minikraftverk, og om tillatelse til nedlegging av reguleringsanlegget dam Foldsjøen i Malvik kommune.

Du kan lese mer om dette her:
Søknad om tillatelse til å bygge Verksfossen minikraftverk

Søknad om tillatelse til nedlegging av reguleringsanlegg dam Foldsjøen

Søknadene kan også sees på servicetorget i rådhuset.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema.
I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post innen 19.05.2017 til: 

NVE, Konsesjonsavdelingen,
Postboks 5091 Majorstua,
0301 OSLO 

 

Tips en venn Skriv ut