Bilde av lekegring foran lekeplass

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte i tillegg til ansatte i barnehagen, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Aktuelt

Foreldrerådets arbeidsutvalg i barnehagen 2016/17

Her finner du foreldrerådets arbeidsutvalg ved Vidhaugen barnehage

20. juni 2017

Foreldrerådets arbeidsutvalg ved barnehagen består av følgende personer i 2016/17.