English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS

Nyttig informasjon for ansatte i Malvik kommune

Tilgang til jobbmail over internett
Adresse: http://webmail.malvik.kommune.no/

Adresse: Tilgang til Oppad lærerweb
Adresse: https://oppad.malvik.kommune.no/teacherweb/ 

Tilgang til Oppad administrasjonsside
Adresse:  https://oppad.malvik.kommune.no/oppadweb/ 

Tilgang til hjemmekontor
Spesiell godkjenning fra leder og IT trengs først.
Adresse: http://login.malvik.kommune.no/ 
 

IT-hjelpa:  http://ithjelpa.malvik.kommune.no

Prosjektportal/prosjektrom: https://portal.malvik.kommune.no/prosjekt