Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

41 elger er merket med GPS-sender, tre av disse er nå i Mostadmarka

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

"Elgmerkeprosjektet" som følge av påvist skrantesyke på elg i Selbu, har nå kommet i gang. 41 elg er nå merket med GPS-sender. Tre av elgene befinner seg i Mostadmarka på grensen til Selbu. Resten av elgene befinner seg i Klæbu, Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu.

Elgene ble merket ved hjelp av helikopter i løpet av februar/mars 2017. Bevegelsene til elgene i terrenget kan følges på www.dyreposisjoner.no - CWD hos elg i Selbu.

Gjennom prosjektet vil forvaltningsmyndigheter og forskere kunne få ny kunnskap om forekomst, utbredelse og evetuell spredning av skrantesyke i årene som kommer. GPS-senderne vil også vise hvordan elg bruker arealene til ulike årstider. Ved utgangen av mars 2017 er det 3 elger som oppholder seg innenfor kommunegrensen - individ C2268, C 2269 og C2287.

Tips en venn Skriv ut