Saksvik barnehage FAU og SU for 2015 / 2016

FAU Saksvik barnehage

Navn

Mailadresse

Gruppe

Leder:  Einar Skei

Einar.skei@gmail.com

Tiurtunet

Tuva Rugelsjøen Wæraas

tuvawaeraas@gmail.com

Tiurtunet

Arne Marius Kirknes

arnemrk@gmail.com

Røsslyng

Levi Jamt

Levi.jamt@gmail.com

Røsslyng

Pia Christine Lindholt

Piachristine.lindholt@gmail.com

Nøtteliten

Linnea Steien Støkkan

Linnea.steien@gmail.com

Nøtteliten

Nestleder: Guro Fanneløb Giskeødegård 

gurofg@hotmail.com

Knerten

Turid Skumsvoll

skummsvolls@gmail.com

Knerten

Hege Karlsen Sandvik

karlsen_hege@hotmail.com

Hvitveis

Stian Halstadtrø

gennis1@hotmail.com

Hvitveis

Sigrid H Fuglem

shfuglem@hotmail.com

Tyttebær

Cathrin Flaaten

cathrin.flaaten@gmail.com

Tyttebær

Monica Bankhaug

Monica.bankhaug@gmail.com

Blåbær

Peder Setsaas

pedersetsaas@hotmail.com

Blåbær

 

SU Saksvik barnehage

Eierrepresentant:

Kristin Hestenes, politiker

Anne Konstad, sekretær

Siv-Astrid K Wikhammer, styrer

Foreldrerepresentanter:

Einar Skei, leder

Guro F. Giskeødegård nestleder.

Ansattrepresentanter: 

Ingrid U Solem

Tove Mauring

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut