Aktuelt

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG 2016-2017

23. september 2015

Verv

Navn

Trinn

Mail

Telefon

Leder

Laila Mariann Furunes

5.trinn

Lama2812@hotmail.com

932 24 957

Nestleder Anita Helland 5.trinn

anita.rhelland@gmail.com

 477 51 641

 
Sekretær Veronika Lyng Fossen 6.trinn
verj@statoil.com
402 17 400

Kasserer

Sissel Eline Viem

7.trinn

sissel.viem@gmail.com

908 43 097

MKFAU

Britt Ingvill McDonald

2.trinn

Britt-ingvill@mc.donald.no

924 96 274

Vara MKFAU

Kirsten Langolf

4.trinn

kipeder@gmail.com

934 99 775

SU—Repr.

Una Dahlen Kvalvaag

 

undakva@gmail.com

926 02 712

Vara SU

Marthe Beate Lutdal

3.trinn

marthe_beate@hotmail.com

917 82 189

 

Forklaring til forkortelsene:

FAU = Foreldrenes arbeidsutvalg

SU = Samarbeidsutvalget

MKFU = Malvik kommunale foreldreutvalg

Lenke til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)