Aktuelt

Håndbok for klassekontakter

16. august 2017

Bakgrunn

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nødvendig for å sikre våre barn en god skolegang. Et godt samarbeid krever innsats fra lærerne og fra foreldrene, og samarbeidet må foregå både på skolenivå, klassenivå og elevnivå. FAU og de ansatte ved Vikhammer ungdomsskole ønsker å bidra til et godt hjem-skole-samarbeid, og har derfor utarbeidet denne håndboken for klassekontakter.
 

Årshjul FAU

15. april 2013
jente med solbriller

Overgang til nytt miljø

Ny artikkel fra Foreldrepulsen - juni 2012

11. juni 2012

Det nærmer seg slutten av et skoleår. Alle elevene står over for store eller små forandringer og overganger. Overgang til nytt trinn, ny klasse, ny skole, ungdomsskole eller videregående skole. Mange barn opplever disse overgangene som vanskelige og de kan nå være ekstra sårbare. De foresattes engasjement er ekstra viktig i denne fasen.

Kunnskapsløftet

Læreplanen på tre minutter

Ny artikkel fra Foreldrepulsen

21. mai 2012

Skolen skal ivareta mange viktige samfunnsoppgaver. Det som skjer på skolen er på ingen måte tilfeldig. Det aller meste er nøye planlagt og inngår i en plan med klare kompetansemål. Læreplanen er også en slags varefakta for hva barn skal lære på skolen.

Vurdering for læring

Vurdering for læring

Ny artikkel fra Foreldrepulsen

21. mai 2012

En overordnet målsetning med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle. Vurdering er en viktig del av læreprosessen. Den norske skolen skal preges av tilbakemeldinger som fremmer læring og mestring.

Norges lover

- Snakk med barna om terrorrettsaken

Ny artikkel fra foreldrepulsen

03. mai 2012

Medieoppmerksomheten rundt terrorrettsaken har vært voldsom – men det er nok likevel bare en forsmak på det som kommer. Hovedforhandlingene starter 16. april og det er satt av 10 uker. Hverken du eller dine barn kan unngå å møte dette i hverdagen.
Hvordan møter vi dette?

samarbeid

Slik styres den norske skole

09. mai 2011
Visste du at foreldrene har et eget utvalg oppnevnt av Kongen? Følger du med på Udir? Les mer om hvordan den norske skole styres og oppdag interessante lenker.
mobbing

Hva kan foreldrene gjøre?

29. april 2011
For å få slutt på mobbingen blant skoleelevene er det viktig at foreldrene og skolen spiller på lag. Mobbing kan være et ”hemmelig mareritt”. Selv om det normalt skjer rett foran øynene på andre barn, lider mange i stillhet. Mobbing lever høyt på hemmeligheter og angst. 
unknown

Hvem mobber?

29. april 2011
Forskning viser at de som mobber har en del felles personlighetstrekk.Mobbing er også ofte et gruppefenomen, med spesielle kjennetegn.