Fagforeninger

FAGFORBUNDET

Fagforbundet - Norges største forbund. Gjennom omtanke, samhold og solidaritet til vi bidra til å skape offentlige tjenester og arbeidsplasser med god kvalitet.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i alle yrkesgrupper i offentlig sektor. Men har også medlemmer i privat sektor. Ønsker du å bli medlem hos oss ta kontakt!
www.fagforbundet.no 
Hovedtillitsvalgt 100% Morten Sjaastad
Hovedtillitsvalgt 50% Torbjørn Sæterhaug
Fagforbundet Malvik

Tlf. 73 97 21 75/76

E-post: Postmottak.Fagforbundet.Malvik@malvik.kommune.no

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no
Hovedtillitsvalgt: Anne Waagan

Tlf. 90 47 98 51

E-post: Anne.Waagan@malvik.kommune.no

UTDANNINGSFORBUNDET

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 170.000 medlemmer i hele utdanningssystemet. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 
Hovedtillitsvalgt:: Anne Sofie Benjaminsen
 

Tlf. 73 97 21 30/95 10 62 59

E-post: Anne.Sofie.Benjaminsen@malvik.kommune.no

SKOLELEDERFORBUNDET

Skolelederforbundet er en organisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren - både i offentlig og privat område.
Hovedtillitsvalgt: Helle Helene Vollan

Tlf. 73 97 24 21

E-post: Helle Vollan@malvik.kommune.no

SKOLENES LANDSFORBUND

Skolenes landsforbund - organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren. Skolenes landsforbund ble stiftet i 1982, og er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune. www.skoleneslandsforbund.no
Hovedtillitsvalgt: Aud Hilde Rotvold Aasen

Tlf. 99 26 17 16

E-post: aud.hilde.aasen@malvik.kommue.no

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med ove 83 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.
Hovedtillitsvalgt: Thomas Hermstad-Pedersen

Tlf. 73 97 20 87/ 93 28 24 90

E-post: thomas.hermstad-pedersen@malvik.kommune.no 

TEKNA - Teknisk Ingeniør og Teknologorganisasjon

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 72 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Mesteparten av Teknas medlemmer jobber i privat sektor.
www.tekna.no 
Hovedtillitsvalgt: Magnus Åhl 

Tlf. 73 97 20 69/93 06 31 70

E-post: Magnus.Ahl@malvik.kommune.no

SAMFUNNSVITERNE

Samfunnsviterne - fagforeningen for deg som har mastergrad eller hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin. Vi er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne. www.samfunnsviterne.no  

Vara hovedtillitsvalgt: Ian D-Arond Percy

Hovedtillitsvalgt: Gro Hovde Fiksdahl

Tlf. 95 52 66 23

E-post: ian-percy@malvik.kommune.no

NAFO - Naturviterne

Naturviterne

Hovedtillitsvalgt: Lars Slettom

Tlf. 73 97 20 15/98 20 97 69

E-post: lars.slettom@malvik.kommune.no

MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON

MFO ble opprettet 2001 og er et forbund for utøvende kunstnere og pedagoger. Foreningen organiserer 7.800 medlemmer i både offentlig og privat sektor, og er tilsluttet LO www.musikerorg.no

Hovedtillitsvalgt: Ingvill Vaagan Kløften

Tlf.40 28 80 23 / 73 97 24 77

E-post: ivs@malvik.kommune.no

NETF - Norsk Ergoterapiforbund

Norsk Ergoterapiforbund

Hovedtillitsvalgt:Hilde Iren Høgden

Tlf:. 94 89 88 82

E-post: Hilde-iren.Hogden@malvik.kommune.no

NFF - Norsk Fysioterapeuters Forbund

Norsk Fysioterapeuters Forbund

Hovedtillitsvalgt: Marte Morken Høyland

Tlf.  92 24 91 88/97 03 17 89

E-post: martemhoyland@malvik.kommune.no

Den norske jordmorforening

Hovedtillitsvalgt: Åshild Reitan Malvik

Tlf. 93 42 73 26

E-post: Ashild-Reitan.Malvik@malvik.kommune.no

DEN NORSKE LEGEFORENING

www.legeforeningen.no
Hovedtillitsvalgt: Christine Karlsen

Tlf.: 90 67 58 71

E-post: christine.karlsen@malvik.kommune.no

NPF - Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening

Hovedtillitsvalgt: Mirjam Espevik

Tlf. 91 12 38 75

E-post: Mirjam.espevik@malvik.kommune.no

Fellesorganisasjon - FO

Fellesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt: Eirin Lyngstad

Tlf. 47 62 84 21

E-post: Eirin.Lyngstad@malvik.kommune.no

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

Tips en venn Skriv ut