Fagforeninger

FAGFORBUNDET

Fagforbundet - Norges største forbund. Gjennom omtanke, samhold og solidaritet til vi bidra til å skape offentlige tjenester og arbeidsplasser med god kvalitet.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i alle yrkesgrupper i offentlig sektor. Men har også medlemmer i privat sektor. Ønsker du å bli medlem hos oss ta kontakt!
www.fagforbundet.no 
Hovedtillitsvalgt 100% Morten Sjaastad
Hovedtillitsvalgt 50% Torbjørn Sæterhaug
E-post: Postmottak.Fagforbundet.Malvik@malvik.kommune.no
Fagforbundet Malvik
Tlf. 73 97 21 75/76

FO - FELLESORGANISASJONEN

Fellesorganisasjonen er et fag- og profesjonsforbund som organiserer ca. 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere www.fo.no 
Hovedtillitsvalgt: Kari Båtstrand Monsvoll
Tlf. 73 97 20 50
E-post: Kari.Monsvoll@malvik.kommune.no 
 

DEN NORSKE LEGEFORENING

www.legeforeningen.no
Hovedtillitsvalgt: Line Mostad
E-post: Line.Mostad@malvik.kommune.no
 

MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON

MFO ble opprettet 2001 og er et forbund for utøvende kunstnere og pedagoger. Foreningen organiserer 7.800 medlemmer i både offentlig og privat sektor, og er tilsluttet LO www.musikerorg.no
Hovedtillitsvalgt: Ingvill Vaagan Kløften
Tlf.40 28 80 23 / 73 97 24 77
E-post: ivs@malvik.kommune.no

NITO

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 74 368 medlemmer (pr. 01.01.2014). NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.
Hovedtillitsvalgt: Bjørn Mæhre      
Tlf. 73 97 20 63 / 95 98 44 57  
E-post: Bjorn-L.Maehre@malvik.kommune.no

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no
Hovedtillitsvalgt: Kari Værnes Fiske
E-post: Kari-Vaernes.Fiske@malvik.kommune.no

SAMFUNNSVITERNE

Samfunnsviterne - fagforeningen for deg som har mastergrad eller hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin. Vi er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne. www.samfunnsviterne.no   Hovedtillitsvalgt: Gro Hovde Fiksdahl Tlf. 73 97 20 04
E-post: gro.hovde.fiksdahl@malvik.kommune.no

 
SKOLENES LANDSFORBUND

Skolenes landsforbund - organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren. Skolenes landsforbund ble stiftet i 1982, og er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune. www.skoleneslandsforbund.no
Hovedtillitsvalgt Aud Hilde Aasen
E-post: aud.hilde.aasen@malvik.kommue.no

TEKNA

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 55 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Mesteparten av Teknas medlemmer jobber i privat sektor.
www.tekna.no 
Hovedtillitsvalgt: Magnus Åhl 
Tlf 73 97 20 69
E-post: Magnus.Ahl@malvik.kommune.no

UTDANNINGSFORBUNDET

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 158.000 medlemmer i hele utdanningssystemet. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 
Hovedtillitsvalgt: Bjørn Wannebo
Tlf 73 97 21 30 / 92066651
E-post: bjorn.wannebo@malvik.kommune.no

SKOLELEDERFORBUNDET

Skolelederforbundet er en organisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren - både i offentlig og privat område.
Hovedtillitsvalgt: Ronny Engan

Tlf. 73 97 24 81

E-post: ronny.engan@malvik.kommune.no
 

 

Tips en venn Skriv ut