Fagforeninger

FAGFORBUNDET

Fagforbundet - Norges største forbund. Gjennom omtanke, samhold og solidaritet til vi bidra til å skape offentlige tjenester og arbeidsplasser med god kvalitet.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i alle yrkesgrupper i offentlig sektor. Men har også medlemmer i privat sektor. Ønsker du å bli medlem hos oss ta kontakt!
Hjemmeside: www.fagforbundet.no 

Hovedtillitsvalgt 100% Morten Sjaastad
Hovedtillitsvalgt 50% Torbjørn Sæterhaug

Telefon: 73 97 21 75/76

E-post: Postmottak.Fagforbundet.Malvik@malvik.kommune.no

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges fjerde største fagforbund, og medlem i Unio.
Forbundsleder Eli Gunhild By representerer over 100.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter.
Hjemmeside: www.nsf.no

Hovedtillitsvalgt: Anne Waagan

Mobil: 904 79 851

E-post: Anne.Waagan@malvik.kommune.no

UTDANNINGSFORBUNDET

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 170.000 medlemmer i hele utdanningssystemet. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 
Hjemmeside: www.utdanningsforbundet.no

Hovedtillitsvalgt:: Anne Sofie Benjaminsen

Telefon: 73 97 21 30
Mobil:
951 06 259

E-post: Anne.Sofie.Benjaminsen@malvik.kommune.no

SKOLELEDERFORBUNDET

Skolelederforbundet er en organisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren - både i offentlig og privat område.
Hjemmeside: www.nslf.no

Hovedtillitsvalgt: Helle Helene Vollan

Telefon: 73 97 24 21

E-post: Helle Vollan@malvik.kommune.no

SKOLENES LANDSFORBUND

Skolenes landsforbund - organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.
Skolenes landsforbund ble stiftet i 1982, og er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune. 
Hjemmeside: www.skoleneslandsforbund.no

Hovedtillitsvalgt: Aud Hilde Rotvold Aasen

Mobil: 992 61 716

E-post: aud.hilde.aasen@malvik.kommue.no

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med ove 83 000 medlemmer.
NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.
Hjemmeside: www.nito.no


Hovedtillitsvalgt: Thomas Hermstad-Pedersen

Telefon: 73 97 20 87
Mobil: 932 82 490

E-post: thomas.hermstad-pedersen@malvik.kommune.no 

TEKNA - Teknisk Ingeniør og Teknologorganisasjon

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne.
Foreningen har over 72 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.
Hjemmeside: www.tekna.no 


Hovedtillitsvalgt: Anna Marie Antonsen

Telefon: 73 97 20 15
Mobil: 95 76 43 24

E-post: Anna-Marie.Antonsen@malvik.kommune.no

SAMFUNNSVITERNE

Samfunnsviterne - fagforeningen for deg som har mastergrad eller hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.
Vi er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne.
Hjemmeside: www.samfunnsviterne.no  

Vara hovedtillitsvalgt: Ian D-Arond Percy
Hovedtillitsvalgt: Gro Hovde Fiksdahl

Mobil: 955 26 623

E-post: ian-percy@malvik.kommune.no

NAFO - Naturviterne

Alle våre medlemmer har høyere naturvitenskapelig utdanning og kompetanse. Vi arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
Organisasjonen samler nær 7000 naturvitere fra hele Norge innen privat og offentlig sektor.
Hjemmeside: www.naturviterne.no

Hovedtillitsvalgt: Lars Slettom

Telefon: 73 97 20 15
Mobil: 982 09 769

E-post: lars.slettom@malvik.kommune.no

MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON

MFO ble opprettet 2001 og er et forbund for utøvende kunstnere og pedagoger.
Foreningen organiserer 7.800 medlemmer i både offentlig og privat sektor, og er tilsluttet LO.
Hjemmeside: www.musikerorg.no

Hovedtillitsvalgt: Ingvill Vaagan Kløften

Telefon: 73 97 24 77
Mobil: 402 88 023

E-post: ivs@malvik.kommune.no

NETF - Norsk Ergoterapiforbund

Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge.
Vi ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel.
Vi har over 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.
Hjemmeside: http://ergoterapeutene.org

Hovedtillitsvalgt:Hilde Iren Høgden

Mobil: 948 98 882

E-post: Hilde-iren.Hogden@malvik.kommune.no

NFF - Norsk Fysioterapeuters Forbund

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer autoriserte fysioterapeuter, turnuskandidater og studenter.
Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.
Hjemmeside: http://fysio.no

Hovedtillitsvalgt: Marte Morken Høyland

Mobil: 922 49 188 / 970 31 789

E-post: martemhoyland@malvik.kommune.no

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening (Dnj) er Norges største fagorganisasjon for deg som er autorisert jordmor eller jordmorstudent i Norge.
Som den eneste landsomfattende og selvstendige fagforening for jordmødre og jordmorstudenter arbeider Dnj blant annet for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og å synliggjøre en sterk jordmortjeneste.
Hjemmeside: www.jordmorforeningen.no

Hovedtillitsvalgt: Åshild Reitan Malvik

Mobil: 934 27 326

E-post: Ashild-Reitan.Malvik@malvik.kommune.no

Den Norske Legeforeningen

Legeforeningen organiserer 97 % av de yrkesaktive legene i Norge.
Vi arbeider med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som ramme for medisinsk fagutøvelse.
Hjemmeside: www.legeforeningen.no

Hovedtillitsvalgt: Christine Karlsen

Mobil: 906 75 871

E-post: christine.karlsen@malvik.kommune.no

NPF - Norsk Psykologforening

Norsk psykologforening ble etablert i 1934, er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge og tilsluttet Akademikerne. 
Hjemmeside: www.psykologforeningen.no

Hovedtillitsvalgt: Mirjam Espevik

Mobil: 911 23 875

E-post: Mirjam.espevik@malvik.kommune.no

Fellesorganisasjon - FO

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.
Hjemmeside: www.fo.no

Hovedtillitsvalgt: Eirin Lyngstad

Mobil: 476 28 421

E-post: Eirin.Lyngstad@malvik.kommune.no

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

Tips en venn Skriv ut