Elevråd

Elevrådet har møter en gang i måneden. Alle trinnene møter med minst to representanter.

Kontaktlærer elevråd: Matz Ulstad Epost

Tips en venn Skriv ut