English A A A A A

Eldrerådet 2015 - 2019

Eldrerådet er et lovpålagt organ. Rådet skal opprettes etter bestemmelser i § 1 i lov av 8.november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.I § 1 heter det: "I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunetyret for valperioden."

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Det er kommunestyret som velger eldrerådet. representanter for brukerne (pensjonistforeningene) oppnevner sine representanter, og disse skal være i flertall i rådet. Rådet velger selv sin leder og nestleder, og disse skal velges blant brukerrepresentantene i rådet.

Malvik eldreråd 2015 - 2019:

Medlemmer Personlig varamedlem
Karin Bestvold Ellinor Nilsen
Jan Henrik Dahle Joralf Halgunset
Harald Kullbotn Håkon Renanger
Brit Ragna Renanger Rolf Broholm
Politisk representant:
Brit Aune (H)

Liv Aksnes (AP)

Sekretær for Eldrerådet er Marit Haugen

Tips en venn Skriv ut