Aktuelt

Foreldremøte 10. trinn - eksamen og inntak til vgs

21. mars 2017
Valg

Eksamen og overgang til videregående skole

Informasjon til 10. trinn

03. november 2016
Eksamen

Eksamensinfo 2016

11. mai 2016

Vårens eksamener nærmer seg, og her finner du en oversikt over dager for forberedelse og gjennomføring av eksamen. I oversikten finner du også frister for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Merk at hver elev skal ha skriftlig eksamen i ett fag: norsk, engelsk eller matematikk. Hvis eleven kommer opp i norsk, blir det to eksamensdager (hovedmål/bokmål og sidemål/nynorsk). Hver elev skal også ha muntlig eksamen i ett fag. Fagene man kan bli trukket ut i er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk/språklig fordypning.

Utdanningsdirektoratet har publisert veiledninger for sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk, engelsk og matematikk. Veiledningene gir informasjon om eksamen og hvordan den skal vurderes.

Veiledning for engelsk

Veiledning for matematikk

Veiledning for norsk

Vurderingsskjema norsk

For enkelte elever kan det være aktuelt med særskilt tilrettelegging. Informasjon og søknadsskjema finner du her. (DOC) (PDF)

Enter logo

Hjelp til oppgaveløsing fra Ent3r

11. mai 2016

Ent3r realfagstrening er et tilbud som driftes av Nasjonalt senter for realfagsrektruttering. I eksamensperioden tilbys Ent3r eksamen, som er et nettbasert tilbud om hjelp til de som kommer opp i eksamen i matematikk.