Aktuelt

Eksamen

Eksamensinfo 2017

07. april 2017

Vårens eksamener nærmer seg, og her finner du en oversikt over dager for forberedelse og gjennomføring av eksamen. I oversikten finner du også frister for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

 

Foreldremøte 10. trinn - eksamen og inntak til vgs

21. mars 2017
Valg

Eksamen og overgang til videregående skole

Informasjon til 10. trinn

03. november 2016
Enter logo

Hjelp til oppgaveløsing fra Ent3r

11. mai 2016

Ent3r realfagstrening er et tilbud som driftes av Nasjonalt senter for realfagsrektruttering. I eksamensperioden tilbys Ent3r eksamen, som er et nettbasert tilbud om hjelp til de som kommer opp i eksamen i matematikk.