8. Eierseksjonering/reseksjonering

Gebyrregulativet ble vedtatt 18.12.2017. Satsene gjelder fra 1.1.2018.

For seksjonering av nybygg, 1-4 seksjoner, betales et gebyr på 10 000 kroner. For nybygg med 5 eller flere seksjoner betales gebyr på 10 000 kroner pluss 500 kroner per seksjon. Dette inkluderer matrikkelbrev.

For seksjonering av eksisterende bygg og reseksjonering, 1-4 seksjoner, betales et gebyr på 14 000 kroner. For eksisterende bygg med 5 eller flere seksjoner betales gebyr på 14 000 kroner pluss 500 kroner per seksjon. Dette inkluderer befaring og matrikkelbrev.

Ved sletting eller oppheving betales et gebyr på 4 000 kroner.

Ved avslag på seksjoneringsbegjæring betales normalt gebyr.

Dersom saken trekkes betales 50% av fullt gebyr.

Kostnader for tinglysning og oppmåling av uteareal som tilleggsareal, kommer i tillegg. Matrikkelbrev er inkludert i gebyret.

Tips en venn Skriv ut