English A A A A A

9. Digitale kart- og eiendomsdata, eiendomsinformasjon

Gebyrregulativet ble vedtatt 10.12.2018. Satsene gjelder fra 1.1.2019.

9.1 Kartdata fra Felles kartdatabase (FKB )

Pris på kartdata beregnes ved bruk av en priskalkulator utarbeidet av Kartverket.  Link til priskalkulatoren finnes på www.kartverket.no. Prisen beregnes ut fra valgt produkt, areal på uttrekksområdet, og om arealet er innenfor SSBs tettstedsavgrensning. (FKB[1])

9.2 Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester.

Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Malvik kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Pris til forhandlere (eksklusiv mva.) fra Malvik kommune er:

 • Situasjonskart - 240 kroner
 • Bygg- og eiendomsopplysninger fra matrikkelen - 230 kroner
 • Kopi av gjeldende arealplaner med bestemmelser - 280 kroner
 • Kopi av ikke vedtatte arealplaner - 270 kroner
 • Kopi av godkjente bygningstegninger - 420 kroner
 • Kopi av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest - 140 kroner
 • Kopi av tinglyst seksjonerings/reseksjoneringsbegjæring - 230 kroner
 • Opplysninger om veg, vann og avløp - 250 kroner
 • Kopi av sanitærskjema - 140 kroner
 • Opplysninger om kommunale gebyrer og restanser - 170 kroner
 • Meglerpakke for eiendom uten bygg - 770 kroner
 • Meglerpakke for eiendom med bygg - 1 850 kroner

 

 

Felles kartdatabase (FKB) inneholder de mest detaljerte, digitale kartdataene. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser.

Tips en venn Skriv ut