Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Malvik kommune bygger trygg skoleveg i Dalabakkan på Øvre Grønberg.

I forbindelse med dette arbeidet blir vegen og vann- og avløpsanlegget i området oppgraderes. Området for rehabilitering er utvidet med tanke på vegprosjektet, for å etablere en sikrere vannforsyning og sikre en bedre håndtering av avløpsvannet. Arbeidet vil pågå fram til høst/vinter 2018.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.

 

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

08. mai 2018

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.

Oppdatert 17. september 2018.