Byggetegning 1

Byggesak

"Tjenesteomtaler" på høyremenyen viser forskjellige beskrivelser med informasjon og veiledning for flere typer byggesaker. Utover våre sider kan Direktoratet for Byggkvalitet gi deg mye nyttig informasjon når du skal bygge.

 

Søknad:
Du kan benytte nettbasert søknad gjennom tjenesten "ByggSøk". Systemet er gratis, og du får veiledning om utfylling underveis. Ved å bruke ByggSøk får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Ønsker du å sende søknaden i posten eller pr. epost kan du benytte søknadsskjema fra Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider.
 
Endringer i byggeregler:
 
Gebyrer:
Når du søker om en byggesak til kommunen må du betale et gebyr for saksbehandlingen. Satsene er vedatt i kommunens gebyrregulativ:
 
 
Veiledning på servicetorget:
Hver tirsdag, onsdag og torsdag, fra kl. 09.00 – 15.00, er en av våre byggesaksbehandlere til stede i servicetorget. Saksbehandleren kan bistå med generell informasjon  om byggesaksbehandling, reguleringsplaner og lignende. Du trenger ingen timeavtale for å benytte deg av dette tilbudet.
 
For henvendelser knyttet til påbegynte saker, anbefales det å kontakte saksbehandler direkte. Saksbehandlerens e-postadresse og direktenummer finner du i sakspapirene.

 

Tips en venn Skriv ut