Byggetegning 1

Byggesak

"Tjenesteomtaler" på høyremenyen viser forskjellige beskrivelser med informasjon og veiledning for flere typer byggesaker. Direktoratet for Byggkvalitet sine sider kan i tillegg gi deg mye nyttig informasjon når du skal bygge.

 

Søknad:
Du kan benytte nettbasert søknad gjennom tjenesten "ByggSøk". Systemet er gratis, og du får veiledning om utfylling underveis. Ved å bruke ByggSøk får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Ønsker du å sende søknaden i posten eller pr. e-post kan du benytte søknadsskjema fra Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider.
 
Hva kan du bygge uten å søke?
 
Endringer i byggeregler:
Gebyrer:
Når du søker om en byggesak til kommunen må du betale et gebyr for saksbehandlingen. Satsene er vedatt i kommunens gebyrregulativ:
 
Veiledning på servicetorget:
Hver tirsdag, onsdag og torsdag, fra kl. 09.00 – 15.00, er en av våre byggesaksbehandlere til stede i servicetorget. Saksbehandleren kan bistå med generell informasjon  om byggesaksbehandling, reguleringsplaner og lignende. Du trenger ingen timeavtale for å benytte deg av dette tilbudet.
 
For henvendelser knyttet til påbegynte saker, anbefales det å kontakte saksbehandler direkte. Saksbehandlerens e-postadresse og direktenummer finner du i sakspapirene.
Tips en venn Skriv ut