Aktuelt

Illustrasjonsbilde av brøytebil

Har du tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet?

Vi vil høre fra deg!

21. mars 2018

Vi ønsker å tilby en beste mulig tjeneste innenfor disse rammene. For å få til det er det viktig at du sender inn forslag til forbedringer eller konkrete tilbakemeldinger på tjenesten.

Vintervedlikehold

Vintervedlikehold

24. november 2016

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Vintervedlikehold

Brøyting og strøing

12. februar 2016

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Noen ganger medfører arbeidet dessverre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.

strøsandkasse

Strøsandkasser

12. februar 2016