Aktuelt

Vintervedlikehold

Vintervedlikehold

24. november 2016

Malvik kommune har ansvaret for brøyting av kommunale veger og boliggater. Kommunen brøyter i tillegg private veger etter avtale og kommunale hus/bygninger etter avtale med FDV Eiendom.

Vintervedlikehold

Brøyting og strøing

12. februar 2016

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Noen ganger medfører arbeidet dessverre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.

strøsandkasse

Strøsandkasser

12. februar 2016