English A A A A A

Aktuelt

Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

05. desember 2018

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Vintervedlikehold

Brøyting og strøing

12. februar 2016

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Noen ganger medfører arbeidet dessverre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.

strøsandkasse

Strøsandkasser

12. februar 2016