English A A A A A

Boligrådgivning og finansiering

Kommunen skal drive aktiv veiledning overfor innbyggerne. For framtiden vil det være behov for økt variasjon i boligtyper. For enkelte vil det være nødvendig å ha botilbud som sikrer bistand som er tilpasset ulike livsfaser og behov, eksempelvis ungbo, omsorgsbolig og sykehjemsplass. 

Malvik kommune ble nominert til Statens tiltakspris mot bostedsløse 2009. Les om prisen på Husbankens nettside.

Les vårt eksempelhefte om boligsosialt arbeid nedenfor:

Boligtjenesten gir råd og veiledning om Husbankens finansieringsordninger, og veiledning om personlig økonomi og gjeldsproblemer:

Gjeldsrådgivning

Husbankens ordninger:

Brosjyre om startlån, bostøtte og boligtilskudd
Financial support to buy a home

Kontaktinformasjon:
Servicetorget tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut