Barn som leker i skogen

Aktuelt

Bilde av  to gutter og ei jente som smiler, lekende i en blomstereng

Betalingsregulativ for kommunale barnehager

Følgende satser gjelder fra og med 01.01.17

07. november 2017

Informasjon om prisregulativet for barnehagesatsene og kostpris.