Generelt krise- og beredskapsarbeid

Malvik kommune har organisert en kriseledelse som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i virksomhetene. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.

Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære ressursene politi, brann, ambulanse og sivilforsvar. På hjemmesiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, www.dsb.no finner du nyttig beredskapsinformasjon.

I kriser
I krisesituasjoner har rådmannen og ordføreren fullmakter til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige.

Kriseledelse
Kriseledelsen varsles i følgende rekkefølge:
• Rådmann, Carl-Jakob Midttun: 976 36 633

• Organisasjonssjef, Randi Rasmussen: 411 00 411

• Kommunalsjef, Tone Østvang: 992 74 526

• Kommunalsjef, Ester Sandtrø: 950 65 928

• Økonomisjef Einar Spjøtvoll: 952 63 737

• Ordfører, Ingrid Aune: 980 59 711

• Varaordfører, Ole Herman Sveian: 916 03 527

Kriser meldes kommunens sentralbord i ordinær arbeidstid(ukedagene) tlf.73 97 20 00, og ellers til rådmannen eller annen person i kriseledelsen (se over)

Følgende er rådgivere (liaison) og tiltrer kriseledelsen ved behov:
• Kommuneoverlege
• Leder eiendomsforvaltning
• Virksomhetsledere/ andre ledere
• Beredskapsansvarlig
• Lensmannen
• Informasjonsmedarbeider
• Eksterne involverte faginstanser

Støtteapparat til kriseledelsen utgjør:
• Loggførere
• IKT- ansvarlig
• Servicetorget
• Kriseteam (EPS)

Kriseteam:
Kriseteamet har ansvar for psykososial oppfølging av mennesker/lokalsamfunn som rammes av kriser og katastrofer. Dette er en akuttfaglig ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne, også vil kunne fungere som en ressurs for innsatspersonell ved f.eks. politi –, brann -, barnevern- og legevakt, samt sykehus.
Meldes kommunens sentralbord alle ukedager, innenfor ordinær arbeidstid,
tlf. 73 97 20 00

Meldes legevakta etter ordinær arbeidstid: tlf 116 117
; se for øvrig: legevakt

Tips en venn Skriv ut