Barneverntjenesten

Alle foreldre har ansvar og forpliktelser til å gi sine barn adekvat omsorg. I de tilfeller noen har grunn til å tro at et barn ikke får god nok omsorg skal det sendes en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Barn som har behov for deres hjelp skal først og fremst få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barnevernet plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Ved alle tiltak etter barnevernloven skal det legges vekt på hva som er best for barnet.

Alle barn har krav på omsorg og omtanke

Barneverntjenesten har ingen oppsøkende virksomhet; våre øyne og ører er befolkningens. Vi er derfor avhengige av at personer, privatpersoner og fagpersoner, melder i fra dersom de opplever at barn de kjenner til ikke får den omsorgen de trenger. Fagpersoner som arbeider med barn og unge har et selvstendig, personlig ansvar for å melde fra til barneverntjenesten og har ikke anledning til å gjøre dette anonymt. For kommunens ansatte vises det til "Veileder for bekymringssaker barn og unge" som er tilgjengelig på intranettet.

Privatpersoner har anledning til å melde anonymt. Barneverntjenesten kan i en rettslig sammenheng bli pålagt å oppgi det vi vet om melder. Det er derfor viktig å ikke oppgi detaljer i meldingen som kan tilkjennegi identiteten verken for barneverntjenesten eller for foreldrene dersom man har behov for anonymitet.

Barneverntjenesten vil i tillegg opplyse om at det er betraktelig enklere å få foreldre til å forholde seg til meldingens innhold dersom det ikke ønskes anonymitet. Dette skjer antakelig fordi foreldrene blir mer opptatt av å undres over hvem som har meldt bekymringen, enn hvorfor melder er bekymret.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon omkring melding, meldeplikt eller annet. 

Her finner du beskrivelse av tjenesten.

Kontaktinformasjon:

Barnevernleder Ingvild Granum
Tlf: 73972000
Besøksadresse: Rådhuset, Torggata 2, 7550 Hommelvik
postmottak@malvik.kommune.no

Skjema: Bekymringsmelding til barneverntjenesten (DOC) (PDF)

Tips en venn Skriv ut