Bilde av barn utenfor barnehage

Samordnet opptak blir foretatt hver vår. Plass i de kommunale barnehagene kan bare gis til barn bosatt i Malvik, eller til de som flytter til Malvik innen 1. august opptaksåret. Ny adresse i Malvik må opplyses i søknaden. Suppleringsopptak til plasser som blir ledige etter hovedopptaket skjer gjennom hele året.

Aktuelt

Bilde av barn i skogen

Informasjon om våre barnehager

Barnehagen er en arena for omsorg, utvikling og læring

01. november 2017

Å begynne i barnehagen er forbundet med spenning, forventning og glede fra barn, foreldre og personalet.