Bilde av en bekk

Planlagte eller pågående hendelser på avløpsnettet.

Vi har for tiden disse planlagte eller pågående hendelsene:

Bobiltømmestasjoner ved Stav bilistsenter nord og syd er åpnet for sesongen. Dette betyr at du som reisende har mulighet til å tømme avløpstanken, samt spyle/rengjøre.

Utvendig spyleslange med tilgang på kommunalt vann finnes på begge plasser i frostfri periode på året.

Midtsandtangen friluftsområde har har påsatt vann for sommeren/høsten. Dette gjelder for dusjer i strandsonen og vannpost ved "Ly og le". Se i folder for plassering.

18.07.2018: Midtsand avløpsrenseanlegg har redusert kapasitet etter et driftshavari på den ene renselinjen. Deler er bestilt, men lang leveringstid gjør at situasjonen vil vedvare i ca 12 uker. Under normale driftsfohold er en renselinje dekkende.

Vi trenger din hjelp:

Våre bekker, elver, vann og sjø skal være fri for forurensning. Observerer du som innbygger forhold der våre renseanlegg, pumpestasjoner eller ledninger ikke fungerer som de skal, ønsker vi at du varsler om dette. Dette gjelder også hvis du observerer rar lukt eller farge på overvannsutlipp til våre vassdrag og sjø.

En del av vårt ledningsnett er bygd som fellesanlegg. Det betyr at den samme ledningen håndterer avløpsvann (toalett, vask og dusj m.m.)  og overvann (drenering, taknedløp og vegsluk m.m.). Disse anleggene gir oss utfordringer når nedbørsintensiteten (kraftigere regn på kortere tid) har økt med endret klima. Vi kan derfor dessverre oppleve overløpsdrift i kummer og stasjoner ved kraftig regn.

Vi arbeider kontinuerlig med separering av disse, samt finne feilkoblinger på seperate system (f.eks toalett som går til overvannsystemet, taknedløp koblet mot avløpssystemet osv.). Til dette arbeidet bruker vi farge, røyk og kontroll både visuelt og med rørkamera.

Har du spørsmål angående hendelsene? Ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 73 97 20 00.

Tips en venn Skriv ut