Aktuelt

Illustrasjonsbilde av "stengt veg"-skilt

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Arbeidet vil påvirke trafikken i området

20. desember 2017

Malvik kommune er i gang med å etablere trygg skoleveg i Dalabakkan.

Bilde av vegarbeidsskilt

Dalabakkan stenges

Vegen stenges fra onsdag 08.11 til fredag 10.11 på grunn av anleggsarbeid

07. november 2017

Omkjøring er skiltet, østover til Sveberg via E6 fra Hommelvik, og Fylkesveg 950, Storsand ved Vuluvegen.

Bilde av trafikkskilt foran vegarbeid

Sprengningsarbeid i Dalabakkan

Det blir utført sprengningsarbeid fra 4. oktober og ut måneden

03. oktober 2017

I forbindelse med etablering av ny gang- og sykkkelveg vil det gjennomføres sprenging ut oktober.

Bilde av jernbanespor

Støyende arbeid i Hommelvik

Signalanlegg ved jernbanen forbedres og det må forventes noe støy

29. september 2017

Bane NOR skal forberede bygging av signalanlegget ERTMS på Hommelvik stasjon. Arbeidet med nye kabelkanaler langs jernbanen vil gi støyende arbeid i perioder.

Bilde av anleggsarbeid i Vuluvegen

Anleggsarbeid i Vuluvegen

Vil pågå til august 2018

16. juni 2017

Vegarbeidet med den nye delen av Vuluvegen er skiltet og vil føre til innsnevringer ved og rundt Sveberg.

Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling

31. januar 2011

Her finner du blanketter for arbeid og arbeidsvarslingsplan