Aktuelt

Strategi mot mobbing

09. august 2016

Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik kommune har bestemt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i kommunens barnehager og skoler.

Handlingsplan mot mobbing

09. august 2016

Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig som skolene og barnehagene skal ha egne planer lokalt innenfor enkelte områder.

Brosjyre om digital mobbing

08. september 2011

Dette er tema i arbeidet ved alle skolene våre, og kommunen samlet bidrar ved å sende ut en egen brosjyre om digital mobbing.
 


Utdanningsdirektoratet har dessuten lagt ut mye kunnskapsstoff om temaet.

Et eksempel på hva vi gjør i Malvik kommune, er at elever ved Hommelvik ungdomsskole har laget en egen video som synliggjør forventet adferd ved skolen.

Se skolenes egne hjemmesider i Malvik for mer informasjon.

Nyttige lenker om digital mobbing

09. september 2011

 

 Organisasjon  Om
Nullmobbing.no Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter fra Utdanningsdirektoratet
Barnevakten en organisasjon som gir råd om barn og medier
Medietilsynet jobber for trygg bruk av digitale medier for barn
Slettmeg rådgiving for de som føler seg krenket på nett