Bilde av klasserom

Malvik kommune har nulltoleranse for mobbing. Ingen barn og unge skal bli utsatt for mobbing eller trakkasering, og det er utarbeidet strategi- og handlingsplan mot mobbing i skole, SFO og barnehage for å sikre barn og unges rettigheter.

Aktuelt

Bilde av gutt som blir mobbet i klasserommet mens han ligger nede

Strategi mot mobbing

Nulltoleranse mot mobbing i kommunens barnehager og skoler

09. august 2016

Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik kommune har bestemt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i kommunens barnehager og skoler.

Bilde av mor og datter på skolegården

Handlingsplan mot mobbing

Felles plan mot mobbing i barnehager og skoler

09. august 2016

Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig som skolene og barnehagene skal ha egne planer lokalt innenfor enkelte områder.

Bilde av gutt som ligger på gulvet og holder seg for øynene. Ved siden av ligger flere nettbrett

Nyttige lenker om digital mobbing

Informasjon angående mobbing på nett

09. september 2011

Her finner du informasjon og lenker til sider som kan bistå hvis du har spørsmål eller opplever mobbing