Aktuelt

Skolens ledelse

09. mars 2017

Skolesekretær Turid Kvamstad, tlf. 73 97 24 80

Rektor Ronny Engan, tlf. 73 97 24 81
Inspektør 8. trinn Rune Hanger, tlf. 73 97 24 84
Inspektør 9. trinn Silje Aasbø Meldal, tlf. 73 97 24 83
Inspektør 10. trinn Bodil Furuhaug Westby, tlf. 73 97 24 82

Ansatte ved Vikhammer ungdomsskole

09. mars 2017
Asbøll, Gunvor Epost Kontaktlærer 9C
Aspaas, Daniel Epost IT-ansvarlig
Aunøien, Øivind Epost Kontaktlærer 10D
Bech-Hanssen, Elin Epost Kontaktlærer 10B
Berentzen, Else Marie Epost Renholder
Bjørgan, Kristin Beate Epost  Permisjon
Boassen, Bjørn Mack Epost Kontaktlærer 8A
Bredland, Kerstin Juberg Epost Faglærer/spespedlærer
Brobak, Eva Hansen Epost Miljøpedagog, Vikhovliakontakt
Engan, Ronny Epost Rektor
Fiksdal, Bente Epost Kontaktlærer 8C
Fløan, Rolf Magne Epost Driftsansvarlig data
Halsen, Alexander Epost Faglærer
Hanger, Rune Epost Inspektør 8. trinn
Holmen, Anita Breiseth Epost Assistent
Horten, Steinar Epost Faglærer
Hugdahl, Magnus Epost Kontaktlærer 10A
Ivangen, Line Epost Faglærer
Jakobsen, Heidi Epost Barne- og ungdomsarbeider
Johnsen, Camilla Epost Kontaktlærer 10A
Juel, Knut Epost Kontaktlærer 8B
Jørgensen, Terje Epost Kontaktlærer 10C
Jøssing, Kristin   Epost  Kontaktlærer 10B
Karlsen, Marianne Bye Epost Kontaktlærer 10C, spespedkoordinator
Kvamstad, Turid Epost Førstesekretær
Meldal, Silje Aasbø Epost Inspektør 9. trinn, kontaktlærer elevråd
Moe, Ingunn Epost Kontaktlærer 10D
Moen, Anne Epost Faglærer, skolebibliotekar
Nilssen, Arve Epost Barne- og ungdomsarbeider
Nordal, Kate Mogseth Epost   Kontaktlærer 8C
Nordhaug, Laila Epost  Kontaktlærer 9C
Nordrum, Inga Epost Kontaktlærer 9A
Nordvik, Lise Epost  Kontaktlærer 9D
Olsen, Elin Epost Kontaktlærer 8A
Paxal, Anders Epost Kontaktlærer 9A
Pettersen, Paul Epost Vaktmester
Ravlum, Bernt Ole Epost Faglærer
Roksvaag, Petter Epost Barne- og ungdomsarbeider
Smedbråten, Tonje Lien Epost  Permisjon
Straumbotn, Hilde Epost Kontaktlærer 9B
Sæther, Emil Epost Faglærer
Thingnes, Frode Epost  Kontaktlærer 8D
Venås, Nina Epost Rådgiver, faglærer
Westby, Bodil Furuhaug Epost  Inspektør 10. trinn
Ystgaard, Ragnhild Epost Kontaktlærer 9D
Østvang, Terje Epost Faglærer
Åsheim, Anita Epost Kontaktlærer 8D