Aktuelt

Skolens administrasjon og ledelse

07. mars 2018

Skolesekretær Turid Kvamstad, tlf. 73 97 24 80

Rektor Bodil Furuhaug Westby, tlf. 73 92 24 81
Teamleder 8. trinn: Elin Bech-Hanssen, tlf. 73 97 24 80
Inspektør 9. trinn: Rune Hanger, tlf. 73 97 24 84
Inspektør 10. trinn: Silje Aasbø Meldal, tlf. 73 97 24 82

Ansatte ved Vikhammer ungdomsskole

07. mars 2018
Aagaard, Silje Epost Faglærer spansk 8. trinn
Asbøll, Gunvor Epost Kontaktlærer 10C
Aspaas, Daniel Epost IT-ansvarlig, elevassistent
Aunøien, Øivind Epost Kontaktlærer 8B
Bech-Hanssen, Elin Epost Kontaktlærer 8C, teamleder 8. trinn
Berentzen, Else Marie Epost Renholder
Bjørgan, Kristin Beate Epost  Kontaktlærer 8B
Boassen, Bjørn Mack Epost Kontaktlærer 9A
Bredland, Kerstin Juberg Epost Spespedlærer
Brobak, Eva Hansen Epost Permisjon
Fiksdal, Bente Epost Kontaktlærer 9C
Halsen, Alexander Epost Kontaktlærer 10B
Hanger, Rune Epost Inspektør 9. trinn
Hansen, Bente Olufsen Epost Elevassistent
Hepsø, Julie Epost Miljøterapeut, elevassistent
Holmen, Anita Breiseth Epost Elevassistent
Hugdahl, Magnus Epost Kontaktlærer 8D
Ivangen, Line Epost Faglærer/spespedlærer
Jakobsen, Heidi Epost Elevassistent
Johnsen, Camilla Epost Kontaktlærer 8B
Juel, Knut Epost Kontaktlærer 9B
Jørgensen, Terje Epost Kontaktlærer 8C
Jøssing, Kristin   Epost  Kontaktlærer 8D
Karlsen, Marianne Bye Epost Kontaktlærer 10A, spespedkoordinator
Kvamstad, Turid Epost Førstesekretær
Levorsen, Helge Epost Kontaktlærer 8A
Livmane, Ilze Purina Epost Renholder
Meldal, Silje Aasbø Epost Inspektør 10. trinn, kontaktlærer elevråd
Moen, Anne Epost Faglærer, skolebibliotekar
Nordal, Kate Mogseth Epost   Kontaktlærer 9C
Nordhaug, Laila Epost  Kontaktlærer 10C
Nordvik, Lise Epost  Kontaktlærer 10D
Olsen, Elin Epost Kontaktlærer 9A
Paulsen, Øyvind Epost Faglærer/spespedlærer
Paxal, Anders Epost Kontaktlærer 10A
Petersen, Wenche Epost Elevassistent
Pettersen, Paul Epost Vaktmester
Ravlum, Bernt Ole Epost Faglærer
Roksvaag, Petter Epost Miljøarbeider/elevassistent
Sandven, Marianne Epost Vikhovliakontakt
Smedbråten, Tonje Lien Epost  Kontaktlærer 8A
Straumbotn, Hilde Epost Kontaktlærer 10B
Thingnes, Frode Epost  Kontaktlærer 9D
Venås, Nina Hågensen Epost Rådgiver, faglærer
Vikhammer, Olav Epost Lærer Vikhammer gård
Westby, Bodil Furuhaug Epost  Konstituert rektor
Ystgaard, Ragnhild G. Epost Kontaktlærer 10D
Åsheim, Anita Epost Kontaktlærer 9D