Illustrasjonsbilde av Sandfjæra barnehage

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

20. august 2018

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Bilde av abstrakt maleri med gutt som står i vann

Åpning av kunstprosjekt

09. april 2018

3. april var det åpning og markering av utsmykking av barnehagen.

Bilde av Sandfjæra barnehage

Offisiell åpning av Sandfjæra barnehage

Kommunens største barnehage

04. oktober 2017

4. oktober ble Malvik kommunes største barnehage offisielt åpnet

Forside på PowerPoint-presentasjon fra SMISIO

Referat fra foreldremøte 09.05.17

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag (SMISIO) var på besøk

11. mai 2017

Her finner du referatet fra foreldremøte om overgrep.

Hjemmesidebilde uteområde Sandfjæra barnehage

Informasjon vedrørende åpningstid fra 01.08.2017

Ending i åpninstid

05. mai 2017

Det sendes i dag ut e-post med informasjon om endring av åpningstid fra 01.08.2017, der det vises til vedtaket i kommunestyret 24.04.2017.

Informasjon om foreldremøte

Foreldremøte 09.05.2017

Vel møtt til foreldremøte

11. april 2017

Tema: Seksuelle overgrep hos barn i barnehagealder

Utvendig Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehage åpner på mandag

Barnehage på den gamle Kjelstad-tomta

30. september 2016

Førstkommende mandag åpner Sandfjæra barnehage, lokalisert ved Sjøsiden.