Bilde av barn som leker

Her finner du aktuell informasjon om saker som omhandler all aktivitet i barnehagen.

Aktuelt

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

20. august 2018

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

prosjektarbeid

Inkludering og fellesskap

Prosjektarbeid rettet mot minoritetsspråkelige barn.

07. desember 2017
sosial kompetanse

Et blikk fra småbarn

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre

07. november 2017

Vi ønsker å se enkeltbarna, og legge til rette for at de kan føle seg betydningsfulle og oppleve seg selv som en del av fellesskapet. Dette er noe av grunnen til at vi har valgt å dele i små grupper, noe vi gjør i løpet av dagen.

Bilde av barn som holder hender

Læringsmiljøprosjekt

Malvik kommune med i pilotprosjekt

12. oktober 2017

Barnehagene i Malvik kommune skal være med å bidra i forskning om mobbing.

fellesskap

"Felles vi" - refleksjon

05. oktober 2017

Alle barn i Saksvik barnehage skal kjenne at de er betydningsfulle og en del av fellesskapet.

Barn hvisker og snakker sammen

Rapport språkprosjekt Nea-regionen 2014–2017

Her kan du lese rapporten fra Nea-regionens språkprosjekt

10. august 2017

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medvirkning i hverdagen.

Bilde av torsk i balje

Fisketur til Hammeren

Store og små prøvde fiskelykken i nærområdet

12. juni 2017

Turen gikk til Hammeren hvor både sei og torsk sto på menyen.

Bilde av jenter på skolen

Overgang fra barnehage til skole

Informasjon om barnets overgang fra barnehage til skole

09. februar 2016

Har du barn som skal over fra barnehagen til skole?

Logo for Menn i barnehagen

Menn i barnehagen

Fokus på menn i barnehage

12. juni 2017

MIB, Menn i barnehagen er et nettverk bestående av menn som jobber for å rekruttere menn i barnehagene, og beholde de som allerede jobber der.

Bilde av barn som forbereder farging av garn

Vennskapsuke

I uke 36 hadde vi vennskapsuke

29. november 2016

Her kan dere se noe av det som var i fokus denne uken.