English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

Helsestasjon og Legekontor

Helsestasjonene i sommer

Helsestasjonene har redusert bemanning gjennom sommeren.

2. juli 2015
Gir hjelp

Utkast til demensplan 2020

Utkast til Demensplan 2020 er nå ute på høring.  Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet.

2. juli 2015
Hengemapper byggesaksarkiv

Innsyn i historisk byggesaksarkiv

Malvik kommune har digitalisert sitt historiske byggesaksarkiv fra 1955-2008. Arkivet er lagt inn i innsynsprogrammet «Documaster Byggesak».

For deg som innbygger blir det nå enklere å få oversikt over byggesaker og bestille de dokumentene du vil se.

27. mai 2015
201313 ingress

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Detaljreguleringsplan for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage

I kommunestyremøtet den 15.06.15 ble Detaljreguleringsplanen for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage vedtatt. PlanID 201313.

19. juni 2015