Skolestart

Skolestart for grunnskolene 2016/2017

Mandag 15. august er det skolestart ved grunnskolene i Malvik kommune.
Her finner du informasjon om oppmøtetid for de ulike skolene og trinnene.
Vi ønsker alle lykke til med nytt skoleår!

Leseombud

VIL DU BLI LESEOMBUD?

- ønsker du å dele lesegleden din med andre?

Servering av kringle og kaffe ved Svartnesset

Malvikstien - Malvikingenes eget veivalg!

Det var mange som tok turen til Malvikstien på åpningsdagen onsdag 15. juni. Det er vi glade for. Gjennom folkehelseundersøkelsen LEV VEL ga innbyggeren i Malvik allerede i 2010 tilbakemeldinger om at tilgang til sjøen og marka var viktige kvaliteter for et godt liv i kommunen. Dette har vært utgangspunktet for planleggingen av Malvikstien.

201501_Plankart_annonse

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Granholtvegen 4. PlanID 201501

23. juni 2016

I kommunestyremøtet den 23.05.2016 ble reguleringsplanen for Granholtvegen 4, gnr bnr 4/ og 4/176 vedtatt.

Carl Jacob Midttun

Ny rådmann snart på plass

08. juni 2016

I kommunestyremøtet i slutten av april ble det vedtatt at Carl-Jacob Midttun blir ny rådmann i Malvik kommune. Han starter i jobben mandag 8. august.

Tur til Salamanderdam lærer og elever ved Sveberg skole

Malvikmarkas dragevokter

NTNUs realfagspris 2016

11. mai 2016

Audun Jensen ved Sveberg skole har mottatt NTNUs realfagspris 2016. Denne prisen har han fått for arbeidet med skolens Salamanderprosjekt. Realfagsprisen tildeles elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag. 

Bolig til flyktninger

Har du bolig til leie i Malvik?

03. mai 2016

Malvik kommune trenger flere utleieboliger til flyktninger.

Norgeibilder

Ortofoto fra 1947 til i dag er samlet i en ny kartløsning på internett

Her kan man sammenstille georefererte flybilder å se utviklingen i Malvik

03. mai 2016

En ny versjon av Norge i bilder er nå tilgjengelig. I en periode vil den gamle og den nye utgaven av løsningen kjøres parallellt.