English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Solnedgang

Nytt

Vannforvaltning

Vann er viktig med tanke på drikkevann, fiske, bading og rekreasjon, mangfoldig natur og god folkehelse. Det er en målsetning at alt vann skal ha en god kjemisk og økologisk tilstand. Dette gjelder bekker, elver, innsjøer, grunnvann og kystvann.

21. juli 2014
Lupiner og dagfiol

Bli lupinjeger

Hjelp oss med å ta vare på sørtrøndersk natur!

17. juli 2014
Sommermalvik

Film fra SommerMalvik 2014

Her finner du film fra årets SommerMalvik.

17. juli 2014
Tunnel Sveberg

Åpning av Svebergtunnelen

Den 140 meters lange tunnelen på Sveberg er nå ferdig utbedret og klar til bruk.

10. juli 2014