Illustrasjonsbilde av to barn som leker med en sykkel

Ønsker du barnehageplass?

Søknadsfrist hovedopptak, 1. mars

Skal du søke barnehageplass til hovedopptaket, er søknadsfristen 1. mars.

Illustrasjonsbilde av "stengt veg"-skilt

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Arbeidet vil påvirke trafikken i området

Malvik kommune er i gang med å etablere trygg skoleveg i Dalabakkan.

Kvinne i rullestol og mann som står ved siden av, som holder rundt hverandre

Vil du bli avlaster?

Malvik kommune ser etter deg som ønsker å bli avlaster

Vi søker etter avlastere for barn og voksne med ulike funksjonsnivå og hjelpebehov. Både familier, voksne par og enslige over 18 år kan søke.

Solgte tomter 051217 (002)

Ledige eneboligtomter i Svebergmarka

Malvik kommune har startet salget av flere eneboligtomter i Svebergmarka. Tomtene ligger i område B21 a-c, B22 c og B23 b.

Illustrasjonsbilde av to barn som leker med en sykkel

Ønsker du barnehageplass?

Søknadsfrist hovedopptak, 1. mars

Skal du søke barnehageplass til hovedopptaket, er søknadsfristen 1. mars.

Bilde av nye Hommelvik ungdomsskole og Hommelvik idrettsbygg

Hommelvik idrettsbygg stengt

Idrettsbygget stenger i uke 8 og 9 på grunn av omlegging av strømtilførsel.

Bilde av pleier og pasient som sitter med nettbrett

Fremtidig utfordringsbilde innen helse og velferdsområdet

Helse og velferdsutvalget hadde mange spennende saker på agendaen i sitt møte den 8. februar.

Bilde av Hommelvik ungdomsskole fra utsiden

Jubeldag på Hommelvik ungdomsskole

Tirsdag 30. januar kunne elever og lærere ta i bruk det nye bygget ved skolen. Kapasiteten økes fra 275 til 400 elever.

barn i snøen

Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030

En god samfunnsutvikling legger til rette for gode levekår for oss som innbyggere. Visjonen vår "Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling", legger føringer for hva vi skal strekke oss etter de neste årene mot 2030.