karusell_m kommunevåpen

RÅDMANN

Ledig stilling

Vi søker en utviklingsorientert leder, som i nært samarbeid med politikere og ansatte skal videreutvikle kommunen som en serviceorientert tjenesteyter og fremtidsrettet samfunnsutvikler i takt med vår vekst. 

barnehageopptak

Søknad om opptak til barnehage

Søknadsfrist for samordnet hovedopptak i barnehage 2016 er 1. mars. Alle som har søkt endring av type plass, overflytting, eller ny plass før 31.12.15. søke på nytt.

 

Viktig å følge ordinære rettsprinsipper

12. februar 2016

Malvik kommune ønsker ingen omkamp, men Malvik kommune er opptatt av at erstatningsutmålingen er basert på fakta for å sikre likebehandling etter loven og riktig erstatning.

Oversiktsbilde over Vikhammer

Områderegulering for Vikhammer sentrum - fastsatt planprogram. PlanID 201505

03. februar 2016

Kommunestyret har i møte 25.01.16 vedtatt følgende: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes planprogrammet med endringer for områderegulering for Vikhammer sentrum, datert 2. juni 2015, revidert 26. november 2015, med følgende tillegg:

Ønsker riktig erstatningsutmåling

03. februar 2016

Malvik kommune har akseptert tingrettens dom og erkjenner erstatningsansvar. Tingretten plasserte erstatningsansvaret. Nå skal man vurdere erstatningsutmålingen. At saken skal behandles i to omganger, er noe domstolen har bestemt og som vi derfor ikke kan motsette oss.

Bolig til flyktninger

Har du bolig til leie i Malvik?

02. februar 2016

Malvik kommune har vedtatt å bosette og integrere 40 flyktninger i 2016. Vi har hatt en vellykket bosetting av de 49 flyktningene som kom i 2015. De fleste er bosatt, er i jobb eller utdanning og vel integrert. Malvik kommune har på lik linje med andre kommuner et viktig samfunnsmessig ansvar i en flyktningekrise.

Bilde av reguleringsplan for Svebergmarka B13, Planid 201502

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Svebergmarka felt B13. PlanID 201502

01. februar 2016

I kommunestyremøtet den 25.01.2016 ble reguleringsplanen for Svebergmarka felt B13 vedtatt.