English A A A A A
Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket 200 000 kroner i året til rydding av avfall.

E6 Ingress 3

Ny reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen

Nye veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803. Planen skal til første gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) i august/september 2019. Deretter sendes planen på høring.

oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Jens Berget

Jens Berget blir ny kommunalsjef organisasjon i Malvik kommune

Jens Berget har takket ja til tilbud om stilling som kommunalsjef organisasjon i Malvik kommune og planlegger oppstart 4.november 2019.

Kommunebarometeret

Malvik nest best i Trøndelag

Malvik kommune skårer nest best i Trøndelag på det årlige Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport.

Utlysning - tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner i Malvik kommune

Utlysning - tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner i Malvik kommune

Lokale bruker- og pårørendeorganisasjoner driver viktig arbeid som Malvik kommune ønsker å støtte. Nå kan disse søke tilskudd. Søknadsfristen er 15. september.