English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

201407 Ingress 2

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole, gnr. 57, bnr. 165 - PlanID 201407

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 11.06.15 å legge planforslaget for PlanID 201407 - Detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole ut på høring. PlanID 201407.

4. august 2015
gatami

Fiks gata mi!

Her kan du rapportere, finne og diskutere lokale problemer som søppel, hull i vegen eller ødelagte gatelys.

16. juli 2015
DSC_0166

SommerMalvik 2015 film

Her er noen klipp og høydepunkt fra årets SommerMalvik. Takk til alle deltakere for en ny artig sesong!

 

10. juli 2015
Omriss

Kunngjøring om endring av reguleringsplan 56C - PlanID 201402

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 21.05.2015 endring av Reguleringsplan 56C, Sveberg industri og serviceområde, felt B område for storhall. PlanID 201402.

 

1. juli 2015