English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

201508 Kartutsnitt

Varsel om planoppstart av detaljreguleringsplan for Dalabakkan og Snurruvegen. Infomøte 17.09. PlanID 201508

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-2 varsles det om igangsatt planarbeid for Malvik kommune, detaljregulering av Dalabakkan og Snurruvegen, samt deler av eiendom med gnr. 48, bnr. 250, 252, 264, 270, 273. Informasjonsmøte avholdes 17.09.15 kl. 18.00 på rådhuset.

4. september 2015
Valg Logo

Forhåndsstemmemottak på butikksenter i Malvik

I perioden fram mot valgdagen 14. september vil det være mulig å avlegge forhåndsstemme ved Vikhammer Senter og Malvik Senter.

27. august 2015
Oversiktskart til offentlig ettersyn av 201503

Offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan for Svebergmarka, felt B20, 21, 22, 23a og 23b. PlanID 201503

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 20.8.2015 å legge planforslaget for detaljreguleringsplan for Svebergmarka, felt B20, 21, 22, 23a og 23b ut på høring.

26. august 2015
Legevakt Nasjonalt nummer

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Fra 1. september vil det være ett felles telefonnummer til legevakten for hele landet.

26. august 2015