English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

201205 ingress vedtatt plan

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum

I kommunestyremøtet den 23.3.2015 ble reguleringsplanen for Hommelvik sentrum vedtatt. PlanID 201205.

22. april 2015

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Malvik kommune, Sør-Trøndelag

Det er tid for brenning av hageavfall mm. Les denne forskriften for å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen.

21. april 2015
201313 ingress

Offentlig ettersyn - Reguleringsendring for del av "Områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum" - Parkeringsplass for Sandfjæra barnehage

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 16.04.15 å legge planforslaget for Reguleringsendring for del av «Områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum» - Parkeringsplass for Sandfjæra barnehage ut på høring. PlanID 201313.

20. april 2015