English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

Hengemapper byggesaksarkiv

Innsyn i historisk byggesaksarkiv

Malvik kommune har digitalisert sitt historiske byggesaksarkiv fra 1955-2008. Arkivet er lagt inn i innsynsprogrammet «Documaster Byggesak».

For deg som innbygger blir det nå enklere å få oversikt over byggesaker og bestille de dokumentene du vil se.

27. mai 2015
201313 ingress

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Detaljreguleringsplan for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage

I kommunestyremøtet den 15.06.15 ble Detaljreguleringsplanen for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage vedtatt. PlanID 201313.

19. juni 2015
201505 Ingress oppstart

Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram for Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum - PlanID 201505

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) har i møte den 11.6.2015 vedtatt at forslag til planprogram for det kommende arbeidet med Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum (planID 201505) skal legges ut til høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9. Samtidig kunngjøres oppstart av planarbeid for denne reguleringsplanen iht. plan- og bygningslovens § 12-8.

18. juni 2015
Laks ingress

Homla er stengt for fiske etter laks og sjøørret i 2015

I forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag er Homla, Sagelva og Storelva i Malvik kommune stengt for fiske i 2015. Årsaken er den dårlige bestandssituasjonen for laks og sjøørret. (Foto: Jan Andre Pettersen)

9. juni 2015