English A A A A A
Bilde av barn som leker i skogen

Kulturprisen og frivillighetsprisen 2019

Send inn dine forslag til prisvinnere

Kandidater til kulturprisen og frivillighetsprisen må nomineres innen 1. november.

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for grunnskolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra skolen og SFO.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan

Mandag 21. oktober presenterte rådmannen sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2020–2023.

201506 Ingress vedtak

Detaljreguleringsplan for Vikhammer øvre er vedtatt

Detaljreguleringsplanen for Vikhammer øvre ble vedtatt i kommunestyremøtet 2. september 2019. 

HUNT

HUNT Helseundersøkelsen i Trøndelag

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Malvik kommune 17.oktober! En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

Bilde av barn som leker i skogen

Kulturprisen og frivillighetsprisen 2019

Send inn dine forslag til prisvinnere

Kandidater til kulturprisen og frivillighetsprisen må nomineres innen 1. november.

201903 Dronefoto sett nordover

Varsel om planoppstart av Vollan steinbrudd og deponi

Pro Invenia AS varsler oppstart av planarbeid for reguleringsplan Vollan steinbrudd og deponi i Malvik kommune. Varslingen gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14. Frist for merknader til planoppstart er 4. november 2019.