English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS

Nytt

Skognytt april 2014

Malvik kommune har fokus på stell av ungskog i 2014. Pådriver er ansatt for å kontakte skogeierne og finne fram til ungskogfeltene. Ta gjerne kontakt for en skogprat!

11. april 2014
Busskilt

Endring i tilbudet om skoleskyss fra 01.08.14

Skoleskyss

Elever i 2. - 10. trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til skyss. For elever i 1. trinn er skyssgrensa to kilometer.

11. april 2014
Blomster som slynger seg oppover veggen på rådhuset

Henvendelser til FDV Kommunalteknikk og Areal og samfunnsplanlegging

Fra 22.april skal all henvendelse til våre to virksomheter gå om servicetorget.

Servicetorget vil fortsatt være forsterket med en byggesaksbehandler tre dager i uken, tirsdag, onsdag og torsdag 09.00 – 15.00.

11. april 2014