English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

Oversiktskart til offentlig ettersyn av 201503

Offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan for Svebergmarka, felt B20, 21, 22, 23a og 23b. PlanID 201503

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 20.8.2015 å legge planforslaget for detaljreguleringsplan for Svebergmarka, felt B20, 21, 22, 23a og 23b ut på høring.

26. august 2015
Legevakt Nasjonalt nummer

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Fra 1. september vil det være ett felles telefonnummer til legevakten for hele landet.

26. august 2015
Bildet viser planavgrensning

Offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan for Svebergmarka boligområde, felt B13. PlanID 201502

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 20.8.2015 å legge planforslaget for detaljreguleringsplan for Svebergmarka boligområde, felt B13, ut på høring. PlanID 201502

26. august 2015

Kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven for serveringsbevilling

Grunnet valg og forhånsstemming ved servicetorget på rådhuset vil det ikke være mulig å avlegge kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven for serveringsbevilling i tidsrommet 01.09. - 15.09.2015

26. august 2015