Illustrasjon av figurer, humoristisk stil

Kommunestyremøte 30.11.2015

Mandag 30.november kl 18.00 avholdes nytt kommunestyremøte.

NAV_logo

Nye åpningstider ved NAV Malvik

25. november 2015

De nye åpningstidene vil være:
Mandag - tirsdag 10.00 - 14:00
Torsdag - fredag 10.00 - 14:00
Onsdag stengt

201501_Plankart_annonse

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. PlanID 201501.

20. november 2015

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 12.11.2015 å legge planforslaget for Granholtvegen 4 ut på høring.

56M_Plankart_annonse

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Sveberg sør. PlanID 56M

20. november 2015

I kommunestyremøtet den 31.08.2015 ble områdereguleringsplanen for Sveberg sør vedtatt. Planområdet ligger på Sveberg industriområde i Malvik kommune.