English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

Stemmelokaler i Malvik kommune

Stemmelokaler i Malvik er markert. Det er mulig å zoome og navigere i kartet. Samtlige stemmelokaler har åpent på valgdagen 14.september fra kl. 09:00 til kl. 21:00.
 
30. april 2015
Rapport innbyggerundersøkelse

Innbyggerne i Malvik er ikke avvisende til en kommunesammenslåing

På spørsmål om hvilket alternativ innbyggerne foretrekker dersom det skulle bli en sammenslåing, er det et knapt flertall for Trondheimsregionen i forhold til Værnesregionen. Bare 15 personer blant de 500 spurte, ønsket en deling av kommunen.

28. april 2015
Bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning. I Malvik kommune er det laget en egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall av hensyn til lokal luftkvalitet og folkehelse (luftveislidelser). Forskriften gjelder all brenning som skjer utendørs.

21. april 2015
Malvikstien

Malvikstien inn i en ny fase

Arbeidet med Malvikstien er en del av Malvik kommunes folkehelsearbeid. Miljødirektoratet har bevilget penger til prosjektet med utvikling av Malvikstien, noe som bidrar til at vi nå kommer videre i prosjektet. Det er en gledelig nyhet for hele kommunens befolkning

28. april 2015