English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

Skolevei - åpning av ny Homla bru

Ny Homla bro nærmer seg ferdigstillelse ved Hommelvik Sjøside. En del skolebarn både på barneskolen og ungdomskolen vil komme til å benytte seg av Havneveien og dermed nybrua på sin skolevei.

14. august 2014

Hommelvik svømmehall åpner onsdag 20. august

Vi ønsker gamle og nye brukere velkommen til gratis folkebad i Hommelvik svømmehall

14. august 2014

Psykologtilbud til unge voksne

Psykologene tilsatt i Tiltaksenheten, Barne- og familietjenesten, skal nå gi et tilbud om bistand til unge voksne. Tilbudet gis i samarbeid med virksomhet psykisk helsetjeneste og rus.

7. august 2014
Ramnåsbekken_prøvepunkt

Vannforvaltning

Vann er viktig med tanke på drikkevann, fiske, bading og rekreasjon, mangfoldig natur og god folkehelse. Det er en målsetning at alt vann skal ha en god kjemisk og økologisk tilstand. Dette gjelder bekker, elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. I kommunens arbeid med vannforvaltning er det dermed nødvendig med prøvetaking i utvalgte vannforekomsterm for å kunne fastslå miljøtilstanden.

21. juli 2014