English A A A A A
prosjekttilskudd kultur

Nå kan du søke om prosjekttilskudd kultur

Fristen for å søke er 1. mai, 2019.

Ryddeaksjoner i Malvik i 2018

Vi fortsetter ryddingen av søppel i Malvik!

Kampanjeperioden for ryddingen er  fra 1. mai til rundt 20. juni.

Bilde av bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning.

Bilde 2gang2

Sentrumsplan for Vikhammer er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en høringsrunde med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum.

Illustrasjonsbilde av to gutter. Den ene har sparkesykkel, og den andre har sykkel.

Svar på tilbud om barnehageplass

Du kan svare på tilbud om barnehageplass med å sende e-post til oss.

prosjekttilskudd kultur

Nå kan du søke om prosjekttilskudd kultur

Fristen for å søke er 1. mai, 2019.

Ryddeaksjoner i Malvik i 2018

Vi fortsetter ryddingen av søppel i Malvik!

Kampanjeperioden for ryddingen er  fra 1. mai til rundt 20. juni.