English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Vidhaugen

Nytt

ehandelsprosjekt

Fokus på innkjøp innen helse- og velferdsområdet

Målet er å effektivisere, kvalitetssikre og standardisere innkjøp.

17. april 2015
Hundefanger kommunereform

Må kommunen ansette hundefangere etter kommunereformen?

Regjeringens forslag til nye oppgaver til kommunene ble lagt fram før påske. Vi gir deg endringene i stikkordsform.

15. april 2015

Siktsoner og rydding av busker og trær

Til huseiere i Malvik kommune

Vi minner om rydding langs eiendommens grenser mot veg og fortau.

FDV-kommunalteknikk er nå i gang med kosting av veger og plasser og oppfordrer kommunens innbyggere til å hjelpe til med en opprydding i kommunen.

14. april 2015

Utsatt flyttedato Malvik sykehjem

Det har vært befaringer på de nye sykehjemsplassene v/ Hommelvik helsetun og i den forbindelse er det avdekket at entreprenør har lagt feil flis på alle badene.

10. april 2015