English A A A A A
Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket 200 000 kroner i året til rydding av avfall.

Turid og BjarneFoto: Eva/MalvikNytt

Det gode liv i Malvik

Malvik kommune og LHL Malvik inviterer til folkemøte «Det gode liv i Malvik». Vi håper å treffe deg i Bruket kulturhus, torsdag 20. juni 2019 klokken 17.00.

Ryddeaksjoner i Malvik i 2018

Vi fortsetter ryddingen av søppel i Malvik!

Kampanjeperioden for ryddingen er  fra 1. mai til rundt 20. juni.

Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket 200 000 kroner i året til rydding av avfall.

E6 Leistad-Stjørdal grense

Varsel om planoppstart for utvidelse av E6 Leistad - Stjørdal grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Leistad – Stjørdal grense i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. I forhold til tidligere varsling er planområdet endret langs strekningen. Frist for merknader er 23. juni 2019. PlanID 201803.

Turid og BjarneFoto: Eva/MalvikNytt

Det gode liv i Malvik

Malvik kommune og LHL Malvik inviterer til folkemøte «Det gode liv i Malvik». Vi håper å treffe deg i Bruket kulturhus, torsdag 20. juni 2019 klokken 17.00.

Bilde FV Hommelvik

Har du innspill til trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen?

Kommunen skal utarbeide en prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvegene i kommunen og ønsker innspill fra privatpersoner, lag og organisasjoner. Frist for innspill til kommunen er 10. juni 2019

Bilde av bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning.