English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
snø i desember redigert

Nytt

Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2015

Listeforslag til kommunestyrevalg må være innlevert innen 31.mars 2015 kl. 12:00. Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres i papirformat og tosidig.

23. februar 2015
iPad

Prosjekt rundt velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal føre til selvstendighet og mestring i egen hverdag ved å øke trygghet for bruker og pårørende, samt bidra til nytekning i helse- og omsorgstjenestene.

19. februar 2015

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for gnr/bnr 55/1 Muruvik Næringspark

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Norconsult AS at det på vegne av Muruvik næringspark AS er igangsatt arbeid med å endre reguleringsplan for Muruvik næringspark i Malvik kommune.

18. februar 2015