English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS
Åsta, Paula, Mari, Martin  8d redigert

Nytt

Symbol

Informasjon fra Skatteoppkreveren

Feil i behandling av lønn og skattetrekk hos din arbeidsgiver?

Hvordan skal den ansatte forholde seg dersom arbeidsgiver forsømmer sin plikt til å innrapportere og betale inn forskuddstrekk for sine ansatte ?

18. desember 2014
Trønderenergi Logo

Strømutkobling 17. desember

Det vil i følge Trøndereneregi foregå to strømutkoblinger i Malvik onsdag 17. desember.

16. desember 2014
Bruket kulturhus

Fasadeskilt på Bruket kulturhus endres

Endelig er Bruket kulturhus åpnet, og det skal nå tas i bruk av store og små i Malvik kommune.
Ved åpning av publikumsbygg er det mye som skal på plass. Etter at bygg er tatt i bruk er det ikke uvanlig at ting må justeres. Dette er en viktig del av prosessen i innkjøringsfasen.

11. desember 2014