Forside på forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030

Ønsker du å gi innspill til kommuneplanens samfunnsdel?

Offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 31.08.2017. Alle kan komme med innspill.

Kommunestyre

Kommunestyremøte 19.juni

Klokken 16.00 i Bruket kulturhus

Dette er sakslisten til møtet:

oversikt

Salg av nye eneboligtomter i Svebergmarka

Visning 27. juni og 29. juni kl. 18.00

Malvik kommune starter nå salget av flere eneboligtomter i Svebergmarka. Tomtene ligger i område B21 a-c, B22 c og B23 b. Påmeldingsfrist for valg av tomt er 21. august 2017.

Illustrasjonsbilde av to kvinner som drikker kaffe

Vil du bli støttekontakt?

Malvik kommune søker etter deg som vil hjelpe barn, unge eller voksne

Vi har behov for personer over 18 år som ønsker å hjelpe andre til en bedre hverdag, gjennom aktiv fritid og mestring i dagliglivet.

Sommerles

Bli med på SOMMERLES 2017

Lesekampanje for alle fra 1.-7. trinn (og skolestartere)

Bli med på sommerens kuleste lesekampanje!

Kart over Selbu-regionen

Innsamling av prøver fra hjortevilt i Malvik i 2017

Pålegger jegere å teste hjortevilt for skrantesjuke

22. juni 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta i 2017. I Malvik kommune skal det samles inn prøver fra elg, hjort og rådyr. Det skal samles inn hjerneprøver, møkkprøver og hodeprøver. Se oversikt over hvilke prøver som skal leveres og hvem som skal levere prøvene i de ulike periodene av jakta.

SommerMalvik

Ledige plasser på SommerMalvik!

Fortsatt mulig å melde seg på!

22. juni 2017

SommerMalvik er godt igang, og vi kan gledelig fortelle at det er ledig plass på noen aktiviteter!

Forside på forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030

Ønsker du å gi innspill til kommuneplanens samfunnsdel?

Offentlig ettersyn

20. juni 2017

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 31.08.2017. Alle kan komme med innspill.

Sommertoget

NRK Sommertoget kommer til Hommelvik stasjon

Tirsdag 4. juli kommer Sommertoget til Hommelvik stasjon

16. juni 2017

Det foreløpige programmet er nå klart.

Illustrasjon av ungdom som diskuterer

Lag, foreninger, enkeltpersoner, skoler og barnehager kan søke Grønne Midler

Tilskuddsmidler til miljøfremmende tiltak

16. juni 2017

I budsjettet for 2017 bevilget Malvik kommunestyre 10 000 kroner som tilskuddsmidler til miljøfremmende tiltak.