English A A A A A
Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

HUNT

HUNT Helseundersøkelsen i Trøndelag

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er utvidet til hele Trøndelag. En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

201803 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik?

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Nye veier logo

Presentasjon fra informasjonsmøter om ny E6 gjennom Malvik

Malvik kommune har sammen med Nye Veier AS holdt fire folkemøter for å informere om foreslått reguleringsplan for ny E6. Presentasjonen fra Nye Veier kan du se her

Bilde av to voksne som sitter ved ei ung jente og leser lekser

Vil du være besøkshjem?

Er du utadvendt, engasjert og sosial? Da er det kanskje akkurat deg vi ser etter!

Fra venstre: Assisterende banksjef i SpareBank1 SMN Tor Helge Hansen, rådmann Carl-Jakob Midttun, Bertil Halsen, banksjef samfunnssektor i SpareBank1 SMN, og Einar Spjøtvoll, økonomisjef i Malvik kommune.

SpareBank 1 SMN er gjenvalgt som hovedbank for Malvik kommune

Malvik kommune og Sparebank 1 SMN viderefører samarbeidet med tre nye år.

201803 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik?

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019