Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.

Vegen åpnes for trafikk 21. desember.

Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.

Dybdekart over Foldsjøen

Ikke mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøen

Veterinærinstituttet undersøkte på oppdrag fra Malvik kommune om det var mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøområdet med rotenon. Undersøkelsene viser at det ikke er mulig med dagens metoder.

Illustrasjonsbilde av to barn som leker med en sykkel

Skal du søke barnehageplass?

Søknadsfrist hovedopptak, 1. mars

Skal du søke barnehageplass til hovedopptaket, er søknadsfristen 1. mars.

Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Bilde av hender som holder mobiltelefon

Varsling for hørselshemmede

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via tekstmelding.