Eventyrhus

Barnas bibliotek - eventyrfortelling

Lørdag 7. mai klokken 12.00

Bolig til flyktninger

Har du bolig til leie i Malvik?

03. mai 2016

Malvik kommune trenger flere utleieboliger til flyktninger.

Norgeibilder

Ortofoto fra 1947 til i dag er samlet i en ny kartløsning på internett

Her kan man sammenstille georefererte flybilder å se utviklingen i Malvik

03. mai 2016
Folkemøte Vikhammer

Vellykket folkemøte på Vikhammer!

28. april 2016

I overkant av 120 personer med stort engasjement møtte opp da det 26. april  ble arrangert folkemøte ved Malvik videregående skole. Innbyggere og andre interesserte sammen med rådmannen,  kommunens planleggere, og Jernbaneverket deltok.

201201 Reguleringsplan for Trøa

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Trøa, Hundhammeren. PlanID 201201.

26. april 2016

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 17.03.2016 å legge planforslaget for Trøa ut på høring.

201408 Reguleringsplan Muruvik næringspark 201408

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Muruvik næringspark. PlanID 201408.

26. april 2016

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte den 17.03.2016 å legge planforslaget for Muruvik næringspark ut på høring.