Stortingsvalg

Resultater fra stortingsvalget 2017 i Malvik

Her finner du resultatene fra stortingsvalget i Malvik 2017

Svebergmarka FORSTØRRET

Ledige eneboligtomter i Svebergmarka

Malvik kommune har startet salget av flere eneboligtomter i Svebergmarka. Tomtene ligger i område B21 a-c, B22 c og B23 b.

Sommerles2

Bli med på SOMMERLESEFEST onsdag 20. september klokken 18.00!

For alle som har deltatt på Sommerles 2017

Bilde av Viksletta

Søknad om spillemidler

15. oktober er søknadsfristen for spillemidler 2017/18

20. september 2017

Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål.

201406_Planoppstart

Reguleringsplan for massedeponi på Bjørnstad

Varsel om planoppstart

20. september 2017

Asplan Viak AS varsler om igangsatt planarbeid for eiendom gnr/bnr. 23/1 og 23/6. Oppstart varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-2. PlanID 201406.

E6 utvidelse planområde

Reguleringsendring for utvidelse av E6 i Malvik kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

19. september 2017

Nye Veier AS varsler oppstart av arbeidet med reguleringsendringer for ny E6 i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Ryddeportalen til Hold Norge Rent

Ryddeportalen - Hold Norge rent

Nyttig nettsted for å holde Malvik kommune ren !

12. september 2017

Vil du rydde? Vet du om forsøplede områder? Trenger du informasjon om avfall og forsøpling?

201602_Planoppstart

Reguleringsplan for Lassvebergvegen 8 og 10

Varsel om oppstart av planarbeid

12. september 2017

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt regulering av Lassvebergvegen 8 og 10 (gnr./bnr. 1/9,1/25,1/29), vegareal 1/1 og 2/481 samt tilgrensende boligeiendommer i Malvik.  Se planavgrensning og liste over berørte eiendommer på Asplan Viak sin nettside. PlanID 201602.