Illustrasjonsfoto av hender

Varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan i Malvik kommune

Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 15.03.2017. Du har også mulighet til å gi innspill til kommuneplanen som har frist 30.04.2017.

illustrasjon barn som leker

Folkehelseportalen for Malvik kommune

Portalen viser hvordan vi jobber systematisk med folkehelsearbeid i Malvik kommune

Barnas bibliotek 2017

Barnas bibliotek 2017

Her finner du oversikt over alle arrangementer i forbindelse med Barnas bibliotek våren 2017. Alle arrangementer er på Vikhammer.

Tone Henriksen er månedens utstiller i mai

Månedens utstiller

I mai er det Tone Henriksen som er månedens utstiller på rådhuset

28. april 2017

Tone Henriksen er månedens utstiller på rådhuset. Henriksen har drevet med maling i flere år, og har atelier i Stjørdal. Gjennom sju motiver kan du oppleve Henriksens malerier i rådhuset mellom klokken 8 og 15 på ukedager ut hele mai.

Foto: Anders Lamberg

Bestandssituasjonen i Homla vurdert i ny rapport

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert Homlavassdraget

21. april 2017

En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Tilstanden i Homla vurderes som svært dårlig.

Kommunestyre

Kommunestyremøte

Mandag 24. april

21. april 2017

Klokken 18.00 i Bruket kulturhus

Reinsdyr beiter i utmark

Høringsbrev til ny lokal forskrift for skrantesjuke

Høringsfrist for 20. april

19. april 2017

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease/CWD) er en dødelig hjorteviltsykdom som ble oppdaget i Norge første gang april 2016. Regler med nasjonale tiltak for å begrense spredningen av skrantesjuke hos hjortevilt ble fastsatt sommeren 2016. Forskriften ble forlenget i desember 2016.

Kartutsnitt over Vikhammer

Er du opptatt av hvordan Vikhammer skal utvikle seg i framtiden?

Idédugnaden holdes på Malvik videregående skole 2. mai kl. 18.00–21.00

18. april 2017

Det skal utarbeides en sentrumsplan for Vikhammer, og Malvik kommune inviterer derfor til en idédugnad for å drøfte muligheter og utfordringer på Vikhammer. Innledning ved ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak og idédugnad med grupperabeid.