English A A A A A
Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.

201314 ingressbilde

Har du innspill til kommunedelplanen for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik?

Planforslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 10. mai.

Politikk

Kommuneplanens arealdel er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en omfattende høringsrunde, med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av kommuneplanens arealdel.

Valg logo

Listeforslag til valg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til kommunen. Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen mandag 1. april 2019 klokken 12.00.

Ordfører Ingrid Aune i Rønningsvegen, Vikhammer

Ivaretar menneskene som er berørt av brann på Vikhammer

Malvik kommune satte 7. mars kriseledelse som følge av brannen i kommunale omsorgsboliger i Rønningsvegen 1 på Vikhammer, opp mot Malvikveien/fylkesvei 6708

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.