Folkemøte

Nå planlegges framtidens Malvik - er du med på idédugnaden?

Kommuneplanen i Malvik skal revideres, og frist for innspill er 30.04.2017

Er du opptatt av hvordan Malvik skal utvikle seg i framtiden? Vil du være med å påvirke hvilken retning vi går i? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen som deltaker på våre folkemøter, og kom gjerne med skriftlige innspill til kommuneplanen.

Illustrasjon av figurer, humoristisk stil

Kommunestyremøte mandag 27.mars

Mandag 27. mars er det nytt kommunestyremøte i Bruket kulturhus. 

Tidsramme:
17.00 – 19.30 – Temamøte: Kommuneplanens arealdel – Hvordan skal Malvik vokse i bolig og næring?
19.30 – 22.00 – Saker til politisk behandling
Kommunestyremøtet overføres direkte fra klokken 19.30

Illustrasjonsfoto av hender

Varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan i Malvik kommune

Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 15.03.2017. Du har også mulighet til å gi innspill til kommuneplanen som har frist 30.04.2017.

illustrasjon barn som leker

Folkehelseportalen for Malvik kommune

Portalen viser hvordan vi jobber systematisk med folkehelsearbeid i Malvik kommune

Barnas bibliotek 2017

Barnas bibliotek 2017

Her finner du oversikt over alle arrangementer i forbindelse med Barnas bibliotek våren 2017. Alle arrangementer er på Vikhammer.

Folkemøte

Nå planlegges framtidens Malvik - er du med på idédugnaden?

Kommuneplanen i Malvik skal revideres, og frist for innspill er 30.04.2017

24. mars 2017

Er du opptatt av hvordan Malvik skal utvikle seg i framtiden? Vil du være med å påvirke hvilken retning vi går i? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen som deltaker på våre folkemøter, og kom gjerne med skriftlige innspill til kommuneplanen.

Høring Norges Vassdrags- og energidirektorat

Forespørsel om høring fra Norges Vassdrags- og energidirektorat

15. mars 2017

Aktieselskapet Meraker Brug søker om tillatelse til å bygge Verksfossen minikraftverk, og om tillatelse til nedlegging av reguleringsanlegget dam Foldsjøen i Malvik kommune.

201601 Utsnitt bilde

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Sveberg sør

09. mars 2017

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling. Frist for å komme med merknader eller innspill er 20.april. PlanID 201601.

Fra den offisielle åpning av Malvikstien

Malvik kommune er bidragsyter i veilederen "Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid"

Ny veileder om folkehelsearbeid

03. mars 2017

I perioden 2012 - 2016 har Malvik kommune deltatt i innovasjonsprosjektet «Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap" innen folkehelsearbeid  

Kunstner Liv Berget Vikhammermo

Månedens utstiller

Liv Berget Vikhammermo er månedens utstiller i mars

01. mars 2017