English
Svart på hvitt - normalt Svart på gult Gult på svart - invertert
A A A
RSS

Nytt

Strømutkobling

Melding fra Trønderenergi:

22. august 2014

Skolevei - åpning av ny Homla bru

Ny Homla bro nærmer seg ferdigstillelse ved Hommelvik Sjøside. En del skolebarn både på barneskolen og ungdomskolen vil komme til å benytte seg av Havneveien og dermed nybrua på sin skolevei.

14. august 2014

Hommelvik svømmehall åpner onsdag 20. august

Vi ønsker gamle og nye brukere velkommen til gratis folkebad i Hommelvik svømmehall

14. august 2014

Psykologtilbud til unge voksne

Psykologene tilsatt i Tiltaksenheten, Barne- og familietjenesten, skal nå gi et tilbud om bistand til unge voksne. Tilbudet gis i samarbeid med virksomhet psykisk helsetjeneste og rus.

7. august 2014